Jurilogie
1. ALGEMEEN JURIDISCH 1.a Algemeen Juridisch en advocatuur >> 1.b Juridische woordenboeken >> 1.c Algemene wettenbundels >> 2. BURGERLIJK RECHT 2.a Personen- en familierecht >> 2.b Vermogensrecht >> 2.c Aansprakelijkheidsrecht >> 3. BURGERLIJK PROCESRECHT 3.a Burgerlijk procesrecht >> 3.b Arbitrage >> 3.c Mediation >> 4. INTERNATIONAAL PRIVAATRECHT >> 5. VASTGOEDRECHT, AANBESTEDINGSRECHT 5.a Vastgoedrecht >> 5.b Bouwrecht >> 5.c Huur & Pachtrecht >> 5.d Aanbestedingsrecht >> 5.e Onteigeningsrecht >> 6. ONDERNEMINGS- EN HANDELSRECHT 6.a Ondernemingsrecht >> 6.b Handelsrecht >> 6.c Financieel recht >> 6.d Mededingingsrecht >> 7. INSOLVENTIERECHT >> 8. INTELLECTUELE EIGENDOMS- EN ICT RECHT 8.a Intellectuele eigendomsrecht >> 8.b ICT Recht >> 8.c Mediarecht, reclamerecht >> 9. VERZEKERINGSRECHT >> 10. PENSIOENRECHT >> 11. FISCAAL RECHT (VOOR PRAKTIJKJURISTEN) >> 12. ARBEIDS- EN SOCIAALRECHT 12.a Arbeidsrecht >> 12.b Sociaal recht >> 12.c Ambtenarenrecht >> 13. GEZONDHEIDSRECHT >> 14. JEUGDRECHT >> 15. STRAFRECHT 15.a Straf- en strafprocesrecht >> 15.b Forensische wetenschappen >> 15.c Criminaliteit >> 16. VREEMDELINGENRECHT EN MIGRATIERECHT >> 17. STAATS- EN BESTUURSRECHT >> 18. RUIMTELIJKE ORDENING & MILIEURECHT 18.a Ruimtelijke ordening >> 18.b Milieurecht >> 19. EUROPEES- EN INTERNATIONAALRECHT 19.a Europeesrecht >> 19.b Rechten van de mens EVRM/EHRM >> 20. BOEKENSERIES ACTUEEL 20.a Tekst & Commentaar >> 20.b SDU Commentaren >> 20.c Asser-Serie >> 20.d MonografieŽn Echtscheidingsrecht >> 21. Juridische tijdschriften
Jurilogie (het geschreven woord over het recht) is de naam van de informatie-service betreffende het juridische boek, met name het gedrukte boek. Juist nu het gedrukte boek in de verdrukking schijnt te komen lijkt het een goede zaak hier meer aandacht aan te besteden. Geschat wordt dat 75 à 80 % van de juridische boeken niet digitaal beschikbaar zijn en daarnaast geven vele juristen ook nu nog de voorkeur aan een gedrukt boek. Het aantal juridische boeken dat verschijnt (al dan niet in nieuwe editie) lijkt onverminderd, echter de beschikbaarheid is sterk verminderd. Mogelijkheden om deze boeken eerst ter hand te kunnen nemen zijn momenteel in Nederland helaas minimaal. De informatiestroom is gedigitaliseerd en veelal uiterst vaag gerubriceerd. Als men zeer gericht zoekt is uitvoerige informatie veelal te vinden,  maar de voorinformatie op specifiek specialisme ontbreekt veelal of is veel te breed. Mijn 20 jarige ervaring in het juridische boek bij Boekhandel Scheltema (& Holkema) te Amsterdam, aansluitend aan mijn afstuderen aan de UvA (hoofdrichting strafrecht), en later nog 14 jaar bij de onlangs helaas gesloten Boekhandel Wilbro te Tegelen wil ik met deze informatiedienst ter beschikking blijven stellen met name voor de praktijkjurist. Het streven is steeds een actueel overzicht te geven van de recente juridische boeken die van interesse zouden kunnen zijn voor de praktijkjurist, met name de advocatuur in brede zin. Daartoe stel ik enerzijds per maand een breed gerubriceerd overzicht op van de nieuwe boeken en nieuwe edities van die maand, met name gericht op de praktijk. Van de studieboeken worden slechts diegene opgenomen die ook in de praktijk gehanteerd worden. Anderzijds is er een overzicht per vakgebied, met verfijning in specialisme, van alle relevante titels vanaf 2012. Deze overzichten worden continue bijgewerkt met de nieuwe titels. Ook een steeds geactualiseerd overzicht van de serie Tekst & Commentaar en van de Asser Serie is beschikbaar. De serie Sdu Commentaren volgt op korte termijn. De informatie is gebaseerd op de door de uitgevers beschikbaar gestelde informatie. Deze informatie wordt optimaal, voor zover mogelijk, op de voet gevolgd. Jarenlange ervaring, expertise en uiteindelijk liefde voor het juridische boek hebben uiteindelijk geleid tot deze opzet. U kunt aangeven of u de maandelijkse overzichten van nieuwe uitgaven per e-mail wenst te ontvangen. Daarnaast kunt u ook de informatie per specialisme opvragen, deze wordt u dan ook per e-mail toegezonden. U kunt uw bestellingen uiteraard bij uw eigen leverancier bestellen. Maar u kunt ook uw bestellingen via e-mail bij mij plaatsen. Ik zorg er dan voor dat u het bestelde geleverd krijgt door een gerenommeerde boekhandel. Een bestelformulier staat op de site. Ook voor vragen, opmerkingen of aanvullende informatie kunt u met mij contact opnemen. JURILOGIE.NL Paul van Appeven St.Janstraat 12 6041 CT Roermond e-mail: jurilogie@jurilogie.nl tel 06-36113968
Mr. Paul van Appeven
Overzicht per vakgebied
Maandelijkse nieuwsbrief voor de praktijkjurist Bestelformulier / aanmelden gratis nieuwsbrief PDF
Formulier

Aanmelden nieuwsbrief | informatie | bestellen

Bedrijsnaam:

Naam:

Straat:

Postcode:

Plaats:

Email:

Bericht:

Boek van de maand >> Boek van de maand Bestelformulier / aanmelden gratis nieuwsbrief PDF