BOEK VAN DE MAAND 

BOEK VAN DE MAAND  – februarimaart 2024

 de Gewone Rechter en de Bestuursrechtspraak  (Staats-en Bestuursrecht Praktijk)                   

Behandelt de taakverdeling tussen gewone rechter en organen die met bestuursrechtspraak zijn belast, zoals dit is beschreven in Grondwet en in wetten die de taken van de verschillende rechters omschrijven.  Deze 9e druk is volledig geactualiseerd en behandelt de tot 1 juli 2023 gepubliceerde rechtspraak. Twee arresten van het Europese Hof in Luxemburg waren aanleiding tot aanvulling van de delen over de formele rechtskracht en de toegang van al dan niet belanghebbenden tot de bestuursrechter. Ook is er een uitvoerige beschouwing gewijd aan de maatstaf, toegepast door de bestuursrechter en de burgerlijke rechter bij de beoordeling van de belangenafweging door bestuursorganen.   STANDAARDWERK  !!

J.v.Angeren ISBN: 9789013175523 Druk: 9e dr. eind februari 2024  Pagina’s: 464  Prijs: € 89,00

BOEK VAN DE MAAND  – januari 2024

Asser Serie Procesrecht – deel 5 : BESLAG en EXECUTIE

Behandelt vraagstukken als : op welke goederen beslag mogelijk is, welke
aandachtspunten er gelden voor het verlof en bij de beslaglegging, hoe executoriale titel kan worden verkregen, wanneer beslagen tenietgaan en herleven, welke de gevolgen zijn van handelen in weerwil van beslag, op welke wijze de executie plaatsvindt, hoe de opbrengst wordt verdeeld. Staat ook stil bij internationale aspecten van beslag, zoals immuniteit van executie, het Europees bankbeslag en de tenuitvoerlegging van buitenlandse rechterlijke en arbitrale uitspraken.

Auteur: A.Steneker, ISBN: 9789013173253, Druk: 2 e dr. december 2023, Pagina;s 872 pag., Bindwijze: gebonden, Prijs: € 195,00