1. ALGEMEEN JURIDISCH 1.a Algemeen Juridisch en advocatuur >> 1.b Juridische woordenboeken >> 1.c Algemene wettenbundels >> 2. BURGERLIJK RECHT 2.a Personen- en familierecht >> 2.b Vermogensrecht >> 2.c Aansprakelijkheidsrecht >> 3. BURGERLIJK PROCESRECHT 3.a Burgerlijk procesrecht >> 3.b Arbitrage >> 3.c Mediation >> 4. INTERNATIONAAL PRIVAATRECHT >> 5. VASTGOEDRECHT, AANBESTEDINGSRECHT 5.a Vastgoedrecht >> 5.b Bouwrecht >> 5.c Huur & Pachtrecht >> 5.d Aanbestedingsrecht >> 5.e Onteigeningsrecht >> 6. ONDERNEMINGS- EN HANDELSRECHT 6.a Ondernemingsrecht >> 6.b Handelsrecht >> 6.c Financieel recht >> 6.d Mededingingsrecht >> 7. INSOLVENTIERECHT >> 8. INTELLECTUELE EIGENDOMS- EN ICT RECHT 8.a Intellectuele eigendomsrecht >> 8.b ICT Recht >> 8.c Mediarecht, reclamerecht >> 9. VERZEKERINGSRECHT >> 10. PENSIOENRECHT >> 11. FISCAAL RECHT (VOOR PRAKTIJKJURISTEN) >> 12. ARBEIDS- EN SOCIAALRECHT 12.a Arbeidsrecht >> 12.b Sociaal recht >> 12.c Ambtenarenrecht >> 13. GEZONDHEIDSRECHT >> 14. JEUGDRECHT >> 15. STRAFRECHT 15.a Straf- en strafprocesrecht >> 15.b Forensische wetenschappen >> 15.c Criminaliteit >> 16. VREEMDELINGENRECHT EN MIGRATIERECHT >> 17. STAATS- EN BESTUURSRECHT >> 18. RUIMTELIJKE ORDENING & MILIEURECHT 18.a Ruimtelijke ordening >> 18.b Milieurecht >> 19. EUROPEES- EN INTERNATIONAALRECHT 19.a Europeesrecht >> 19.b Rechten van de mens EVRM/EHRM >> 20. BOEKENSERIES ACTUEEL 20.a Tekst & Commentaar >> 20.b SDU Commentaren >> 20.c Asser-Serie >> 20.d MonografieŽn Echtscheidingsrecht >> 21. Juridische tijdschriften
Jurilogie
Mr. Paul van Appeven
Maandelijkse nieuwsbrief voor de praktijkjurist Boek van de maand Bestelformulier / aanmelden gratis nieuwsbrief PDF
Tekst & Commentaar – PERSONEN- & FAMILIERECHT Deze 12e druk is op talrijke onderdelen bijgewerkt met nieuwe (concept) wetgeving, rechtspraak en literatuur. Belangrijke wetsvoorstellen en  nieuwe en aankomende wetgeving is van commentaar voorzien. In Boek 1 BW betreft naamrecht, wijziging geslachtsvermelding, tegengaan van huwelijkse gevangenschap en van rechtswege gezamenlijk gezag bij erkenning van een kind. Wijzigingen Jeugdwet zijn becommentarieerd. Op internationaal vlak wordt aandacht besteed aan belangrijke betreffende IPR regelingen en vermeldt aantal niet in Boek 10 BW neergelegde IPR onderwerpen, die zijn geregeld in EU- verordeningen en Haagse verdragen. Nieuw opgenomen zijn Verordening (EU) 2019/1111 (25-06-2019) (betreffende  bevoegdheid, erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen in huwelijkszaken en inzake ouderlijke verantwoordelijkheid), en internationale kinderontvoering (Brussel II-ter). M.Koens,e.a. ISBN: 9789013166651 12e dr. medio september 2022  4592 pag. geb. Prijs: € 382,00
Bestellen >>
Bestellen >> Boek van de maand