1. ALGEMEEN JURIDISCH 1.a Algemeen Juridisch en advocatuur >> 1.b Juridische woordenboeken >> 1.c Algemene wettenbundels >> 2. BURGERLIJK RECHT 2.a Personen- en familierecht >> 2.b Vermogensrecht >> 2.c Aansprakelijkheidsrecht >> 3. BURGERLIJK PROCESRECHT 3.a Burgerlijk procesrecht >> 3.b Arbitrage >> 3.c Mediation >> 4. INTERNATIONAAL PRIVAATRECHT >> 5. VASTGOEDRECHT, AANBESTEDINGSRECHT 5.a Vastgoedrecht >> 5.b Bouwrecht >> 5.c Huur & Pachtrecht >> 5.d Aanbestedingsrecht >> 5.e Onteigeningsrecht >> 6. ONDERNEMINGS- EN HANDELSRECHT 6.a Ondernemingsrecht >> 6.b Handelsrecht >> 6.c Financieel recht >> 6.d Mededingingsrecht >> 7. INSOLVENTIERECHT >> 8. INTELLECTUELE EIGENDOMS- EN ICT RECHT 8.a Intellectuele eigendomsrecht >> 8.b ICT Recht >> 8.c Mediarecht, reclamerecht >> 9. VERZEKERINGSRECHT >> 10. PENSIOENRECHT >> 11. FISCAAL RECHT (VOOR PRAKTIJKJURISTEN) >> 12. ARBEIDS- EN SOCIAALRECHT 12.a Arbeidsrecht >> 12.b Sociaal recht >> 12.c Ambtenarenrecht >> 13. GEZONDHEIDSRECHT >> 14. JEUGDRECHT >> 15. STRAFRECHT 15.a Straf- en strafprocesrecht >> 15.b Forensische wetenschappen >> 15.c Criminaliteit >> 16. VREEMDELINGENRECHT EN MIGRATIERECHT >> 17. STAATS- EN BESTUURSRECHT >> 18. RUIMTELIJKE ORDENING & MILIEURECHT 18.a Ruimtelijke ordening >> 18.b Milieurecht >> 19. EUROPEES- EN INTERNATIONAALRECHT 19.a Europeesrecht >> 19.b Rechten van de mens EVRM/EHRM >> 20. BOEKENSERIES ACTUEEL 20.a Tekst & Commentaar >> 20.b SDU Commentaren >> 20.c Asser-Serie >> 20.d MonografieŽn Echtscheidingsrecht >> 21. Juridische tijdschriften
Jurilogie
Mr. Paul van Appeven
Maandelijkse nieuwsbrief voor de praktijkjurist Boek van de maand Bestelformulier / aanmelden gratis nieuwsbrief PDF
Bestellen >>
BOEKEN VAN DE MAAND  - augustus & september 2023 Arbeidsrechtelijke Themata - Deel I & II Het meest complete en verdiepende handboek arbeidsrecht: arbeidsovereenkomstenrecht (artikel 7.10 BW inclusief WWZ en WAB, sociale zekerheidsrecht (WW, ZW en WIA), collectief arbeidsrecht (WCAO en WAVV), medezeggenschapsrecht (WOR), alsmede het Europese en internationale arbeidsrecht (inclusief Europese vrijheden en doorwerking van het EU- recht). Deel I omvat hoofdstukken 1 t/m 11 (overeenkomstenrechtelijke deel minus ontslagrecht). Deel II bevat ontslagrecht, collectief arbeidsrecht (inclusief medezeggenschap), sociale-zekerheidsrecht (zieke werknemer en werkloosheid na ontslag) en internationale aspecten. Ten opzichte van deze twee delen kan de uitgave Arbeidsrechtelijke themata – Bijzondere arbeidsverhoudingen als 3e deel worden beschouwd. Daarmee is dit rechtsgebied compleet ! A.Houweling e.a. ISBN: 9789462903449 8e dr. augustus 2023  1808 pag. geb.    Prijs: € 119,00 Sdu Commentaar Gedwongen Zorg - editie 2023-2024 Praktisch diepgaand commentaar op artikelen uit de Wet Verplichte ggz en de Wet zorg en dwang met tevens commentaar op andere relevante wet- en regelgeving op het gebied van gedwongen zorg. De commentaarteksten zijn actueel per 1 maart 2023. Naast analyse en juridische duiding van de wetsbepalingen (in beginsel per artikellid) wordt ook verwezen naar relevante rechtspraak, jurisprudentie, parlementaire geschiedenis en literatuur. R.Keurentjes e.a. ISBN: 9789012408783 augustus 2023            1064 pag. geb.    Prijs: € 164,95 Tekst & Commentaar – STRAFVORDERING De 15e druk is bijgewerkt met nieuwe bepalingen en commentaren. Bevat (een uittreksel van) het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie, toegespitst op de voor onze strafvordering belangrijkste artikelen, voorzien van commentaar. Meest relevante bepalingen uit het EVRM, het IVBPR en het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie voorzien van commentaar, maar ook onderdelen van Wet op de rechterlijke organisatie, Gemeentewet en de Politiewet 2012, alsmede de Algemene wet op het binnentreden en de Wet DNA-onderzoek bij veroordeelden. Wettekst Wetboek van Strafvordering per 1 juli 2023. C.Cleiren (red.) ISBN: 9789013170146 15e dr.  september 2023   2796 pag. geb.  Prijs:€ 324,00
Boek van de maand