1. ALGEMEEN JURIDISCH 1.a Algemeen Juridisch en advocatuur >> 1.b Juridische woordenboeken >> 1.c Algemene wettenbundels >> 2. BURGERLIJK RECHT 2.a Personen- en familierecht >> 2.b Vermogensrecht >> 2.c Aansprakelijkheidsrecht >> 3. BURGERLIJK PROCESRECHT 3.a Burgerlijk procesrecht >> 3.b Arbitrage >> 3.c Mediation >> 4. INTERNATIONAAL PRIVAATRECHT >> 5. VASTGOEDRECHT, AANBESTEDINGSRECHT 5.a Vastgoedrecht >> 5.b Bouwrecht >> 5.c Huur & Pachtrecht >> 5.d Aanbestedingsrecht >> 5.e Onteigeningsrecht >> 6. ONDERNEMINGS- EN HANDELSRECHT 6.a Ondernemingsrecht >> 6.b Handelsrecht >> 6.c Financieel recht >> 6.d Mededingingsrecht >> 7. INSOLVENTIERECHT >> 8. INTELLECTUELE EIGENDOMS- EN ICT RECHT 8.a Intellectuele eigendomsrecht >> 8.b ICT Recht >> 8.c Mediarecht, reclamerecht >> 9. VERZEKERINGSRECHT >> 10. PENSIOENRECHT >> 11. FISCAAL RECHT (VOOR PRAKTIJKJURISTEN) >> 12. ARBEIDS- EN SOCIAALRECHT 12.a Arbeidsrecht >> 12.b Sociaal recht >> 12.c Ambtenarenrecht >> 13. GEZONDHEIDSRECHT >> 14. JEUGDRECHT >> 15. STRAFRECHT 15.a Straf- en strafprocesrecht >> 15.b Forensische wetenschappen >> 15.c Criminaliteit >> 16. VREEMDELINGENRECHT EN MIGRATIERECHT >> 17. STAATS- EN BESTUURSRECHT >> 18. RUIMTELIJKE ORDENING & MILIEURECHT 18.a Ruimtelijke ordening >> 18.b Milieurecht >> 19. EUROPEES- EN INTERNATIONAALRECHT 19.a Europeesrecht >> 19.b Rechten van de mens EVRM/EHRM >> 20. BOEKENSERIES ACTUEEL 20.a Tekst & Commentaar >> 20.b SDU Commentaren >> 20.c Asser-Serie >> 20.d MonografieŽn Echtscheidingsrecht >> 21. Juridische tijdschriften
Jurilogie
Mr. Paul van Appeven
Maandelijkse nieuwsbrief voor de praktijkjurist Boek van de maand Bestelformulier / aanmelden gratis nieuwsbrief PDF
VOORAANKONDIGING - Onteigeningsrecht [NA VELE JAREN WEER ACTUEEL PRAKTIJKBOEK] Waar de voorgaande editie (2015) is geschreven op basis van de vigerende Onteigeningswet, is deze nieuwe druk geheel gebaseerd op de Omgevingswet en vormt daarmee de eerste monografie die het onteigeningsrecht vanuit deze nieuwe wetgeving beschouwt. Uiteraard zijn daarnaast alle recente ontwikkelingen in de rechtspraak verwerkt. Het rechtsgebied wordt steeds bezien vanuit het perspectief van Omgevingswet: (nieuwe) bekrachtigingsprocedure en de gerechtelijke procedure tot vaststelling van de schadeloosstelling. Schadeloosstellingsrecht krijgt volle aandacht. Na korte algemene inleiding worden de stappen van een daadwerkelijke onteigeningsprocedure gevolgd. Staat ook stil bij gerelateerde onderwerpen: rente, kosten van bijstand en mogelijkheid tot terugvordering. J.Sluysmans,W.v.d.Werf ISBN: 9789013159394 2e dr augustus 2023   228 pagagina’s Prijs:€ 65,00
Bestellen >> Boek van de maand